Sản phẩm tiêu biểu

oneMES - Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện, ngành y

  • Hiện phần mềm đã triển khai tới nhiều bệnh...
  • Sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng, nâng...

oneRES - Giải pháp phần mềm quản lý sàn giao dịch bất động sản

  • Hiện đã được triển khai thành công tại hơn 50...
  • Bộ giải pháp phần mềm & web site cho sàn bất...

Tư vấn, giám sát triển khai ERP và Đào tạo

  • Tư vấn giám sát, triển khai ERP
  • Đào tạo tư vấn CNTT

onePORTAL - Cổng thông tin điện tử và thương mại điện tử

  • onePORTALlà giải pháp tổng thể về cổng thông...
  • onePORTALcó đầy đủ tính năng tiêu chuẩn của...

Liên hệ

    onenet.online  
    Điện thoại: 84(04)22181623  
    Hotline: 0916323163  
    Fax: 84(04)22181623  
    Email: sales@onenet.vn